नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय डडेंलधुरा
डडेंलधुरा

उदेश्य

  • जनताको सेवा, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न भू–अभिलेख तथा श्रेस्ता व्यवस्थित गरी जग्गाधनी तथा मोहीको अचल सम्पति र हकको संरक्षण गर्ने ।
  • भूमि प्रशासन सम्बद्ध कार्यहरुलाई सेवामुखी एवम् सूचनामूलक बनाई सम्पादन गर्ने ।
  • भू–राजश्व परिचालन गर्न सहयोग गर्ने ।
  • आधुनिक, विश्वसनीय, गुणस्तरयुक्त र वस्तुपरक भू–सूचना प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्ने ।
  • सरकारी एवम् सार्वजनिक जग्गाहरुको अभिलेखीकरण गरि संरक्षण गर्ने ।
  • भूमि सम्बन्धि प्रचलित नीति, ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र विभागीय निर्देशनहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने ।

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)