नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय डडेंलधुरा
डडेंलधुरा

कर्मचारी विवरण

विवरण फोटो
नाम अशोक सार्की
पद कार्यालय प्रमुख
कार्यालय फोन 096-410171   ext:
घरको फोन 9858752271
इमेल
कार्यालय प्रमुख
नाम दिल बहादुर एेर
पद लेखापाल
कार्यालय फोन 9858752272   ext:
घरको फोन
इमेल
लेखापाल
नाम इन्द्र बहादुर भाट
पद कम्प्यूटर अपरेटर
कार्यालय फोन 9848473961   ext:
घरको फोन
इमेल indrabhat113@gmail.com
कम्प्यूटर अपरेटर
नाम कृत सिंह धामी
पद खरिदार
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन 9867810208
इमेल
खरिदार
नाम गणेशराज अोझा
पद खरिदार
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन 9848765854
इमेल
खरिदार
नाम दिजयराज अोझा
पद खरिदार
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन 9848801373
इमेल
खरिदार
नाम कृष्ण प्रसाद भट्ट
पद खरिदार
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन 9848722030
इमेल
खरिदार
नाम चेतराज भट्ट
पद खरिदार
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन 9848852055
इमेल
खरिदार
नाम गोदावरी पाल
पद खरिदार
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन 9868466694
इमेल
खरिदार
नाम गणेश प्रसाद पाठक
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन 9867810207
इमेल
कार्यालय सहयोगी
नाम लोक बहादुर विष्ट
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन 9848870462
इमेल
कार्यालय सहयोगी
नाम सुरत बहादुर के सी
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन
इमेल
कार्यालय सहयोगी
नाम सुरत सिंह मडै
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन
इमेल
कार्यालय सहयोगी
नाम डिल्ली राज पाण्डेय
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन
इमेल
कार्यालय सहयोगी
नाम पार्वती देवी जोशी
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन
इमेल
कार्यालय सहयोगी

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)